Petran038 Paardenkop

Petran038 Paardenkop

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Peelken, Ysselsteyn
Thema: Paardekop

De ontginningsboerderij, hier ’op de bult’, is gebouwd in 1934. Ze ligt op de rand van het voormalig heidegebied de Paardekop en een laag gelegen afgegraven veengebied.

Het zandduincomplex van de Paardekop is na de ijstijd ontstaan. Het is het hoogste punt van het centrale Peelgebied en is altijd boven het veen blijven uitsteken. Volgens oude volksverhalen zijn deze ‘zandbergen’ ontstaan door Peelreuzen die hier vlak voordat ze thuiskwamen de modder van hun klompen afschraapten. De naam Paardekop is waarschijnlijk afkomstig van herders die in het reliëf van de zandduinen een paardenhoofd meenden te herkennen. Op en rond de Paardekop stonden aan de rand van het veen zo veel schaapskooien dat dit deel van de Peel ook wel “Schiëpers PiëL” genoemd werd. Zowel de hei als het veen werden begraasd. Om een kudde schapen te hoeden had een grote boer - of anders een buurtschap – zijn eigen scheper in dienst. Omdat de kooien ver van de dorpen aflagen bleven de herders met hun schaapskuddes voor langere tijd in de Peel. Door het beweiden met schapen leverde de ‘woeste grond’ naast wol ook vlees en mest op.

Alle mooie en interessante plekken