Petran082 Middenterras

Petran082 Middenterras

Lottum

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Meerlosebaan, Lottum
Thema: Lottums Schuitwater

Vijftien duizend jaar geleden stroomde in dit breed dal het water van de Maas. Doordat de Maas naderhand haar loop ging verleggen ontstond hier een brede langgerekte plas met stilstaand water.

Daarvan is in het laagste gedeelte, verscholen tussen de bomen, nog een restant - het Lottums Schuitwater - overgebleven. De oever – in feite de rand van het middenterras van de Maas - was vanaf de Midden Steentijd tot de IJzertijd een ideale plek voor verzamelaars en jagers om hun bivak op te slaan. Zij verzamelden plantenvoedsel, visten in de rivier en gingen jagen op watervogels of op rendieren op de hoger gelegen zandgronden. Op verschillende plaatsen zijn langs de steilrand van het Lottums Schuitwater sporen van hun aanwezigheid aangetroffen. Tegenwoordig is de steilrand een uitstekende woonplek voor dassen. In het talud zijn een aantal dassenburchten uitgegraven. In het schraalgrasland van het lage gedeelte komen de echte koekoeksbloem en de ratelaar voor.

Alle mooie en interessante plekken