Petran083 Schuitwater

Petran083 Schuitwater

Broekhuizen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Horsterweg, Broekhuizen
Thema: Broekhuizer Schuitwater

Het Broekhuizer Schuitwater is een oude Maasmeander. Bij het brugje waar het water uit de plas via de Broekhuizer Molenbeek naar de Maas wordt afgevoerd, is het beekje door bevers met takken afgedamd.

Het Broekhuizer Schuitwater is een oude Maasmeander. Bij het brugje waar het water uit de plas via de Broekhuizer Molenbeek naar de Maas wordt afgevoerd, is het beekje door bevers met takken afgedamd. In oktober 2003 zijn in het Schuitwater zijn twee – uit het Elbe-gebied afkomstige - bevers geïntroduceerd. En met succes! Zij bouwden al snel een burcht en kregen het volgend voorjaar al een aantal jongen. 
Toen deze meander niet langer meer in een directe verbinding met de Maas stond, ontwikkelde zich in deze ‘dode’ rivierarm een moerasvegetatie. Dit plantenmateriaal hoopte zich gedurende eeuwen op tot een veenmassa. Met kleine bootjes (= schuitjes) werd het veen met een baggerbeugel opgehaald en vervolgens op hoge grond uitgestort. Na een korte tijd van indroging werd de baggerlaag met klompen, waaronder plankjes zaten, aangetrapt. Na verdere opdroging werd de laag in turven gesneden die als brandstof gebruikt werden.
 

Alle mooie en interessante plekken