Petran084 Boabel

Petran084 Boabel

Swolgen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Parallelweg, Swolgen
Thema: de Boabel

De weiden in deze omgeving waren vroeger allemaal vennen. Het grootste ven lag meer naar het westen en werd de Boabel, genoemd.

Voor 1800 werd al vanaf dit vennencomplex dwars door de hogere zandgronden van de Swolgender Heide een sloot gegraven naar de Broekhuizer Molenbeek. Door water via deze Boabelse Loop af te voeren, moest de natte heide droog gelegd worden. Daarna is deze Boabelse Loop vanaf de Boabel doorgetrokken naar het Langeven in Melderslo. Later is voor een kortere route gekozen: vanaf het Langeven werd langs de Broekhuizerdijk een greppel rechtstreeks naar het Schuitwater gegraven. Om de kwetsbare natuur van het Schuitwater voor met kunstmest verrijkt water te beschermen, wordt momenteel het water weer via de oude route over de Boabel omgeleid. Kort na de oorlog deed zich langs de Boabelse Loop een curieus ongeval voor. Een jonge verzamelaar van oorlogstuig was hier met munitie gaan experimenteren. En dat is niet goed afgelopen, hij werd naderhand dood aangetroffen.

Alle mooie en interessante plekken