Petran085 Swolgenderheide

Petran085 Swolgenderheide

Swolgen

Landschapsinformatie Petranpad
Plaats: Bosweg, Swolgen
Thema: Opeenvolging van landschappen

Eeuwenlang kwamen in het landschap grote oppervlakten ’woeste grond’ voor. Deze onontgonnen gebieden kenden een grote afwisseling in bossen, vennen, heides, hoogvenen en stuifzanden.

Ze werden meestal gemeenschappelijk gebruikt. Dat betekende dat ieder ingezetene van een gemeente daar profijt van kon trekken. Er werd hout gekapt voor bouwhout en brandstof, afgeplagd en strooisel geroofd voor de potstal en schapen en runderen geweid. Al was de invloed van iedere individuele activiteit op het landschap gering, op lange termijn leidde het veelvuldig gezamenlijk gebruik tot een voortdurende verarming van de woeste gronden. In grote lijnen betekende dat het landschapstype achtereenvolgens van bos in hakhout, van hakhout in heide en van heide in stuifzand veranderde. Om dat stuifzand weer vast te leggen is rond 1900 de Swolgender Heide weer opnieuw bebost. Met inzet van grote grazers wordt de boomopslag en vergrassing op de open gebleven heideterreintjes tegen gegaan.

Alle mooie en interessante plekken