Header Landschap Horst aan de Maas


Doe mee!

Maak gebruik van deze mooie subsidieregeling om jouw omgeving te verfraaien en de biodiversiteit te versterken. Denk aan erfbeplanting, landschappelijke beplanting, een dorpsgaard of gewoon het aanleggen van een mooi stukje bos.
 

Wat is het?
Een regeling waarmee je met hulp en financiële ondersteuning van Landschap Horst aan de Maas bomen, struiken en bosplantsoen kunt aanplanten om de biodiversiteit te versterken, de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie door CO2-reductie.

Er kan meegedaan worden met de volgende categorieën:

 • Erfbeplanting
 • Landschappelijke beplanting op perceel buiten het erf
 • Verfraaiplek, plek met bijzondere landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde
 • Dorpsgaard
 • Bosperceel

Voor wie?
Voor iedereen met een erf of grondperceel in het buitengebied van Horst aan de Maas. Ook in de randzones van de kernen zijn er mogelijkheden. Binnen de bebouwde kom kun je meedoen wanneer je samen met een aantal buurtbewoners een project opstart om de buurtomgeving te vergroenen.

Waarom?
In het kader van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit project dat mede door de Provincie Limburg wordt gefinancierd worden op minstens 80 locaties in de gemeente Horst aan de Maas nieuwe vergroeningsprojecten gerealiseerd.

Voorwaarden?

 • Het mag geen door overheid opgelegde aanplantverplichting zijn
 • De locatie voldoet aan de voorwaarden
 • Het beplantingsplan voldoet aan de voorwaarden. Klik hier voor de soortenlijst
 • De aanleg moet gerealiseerd zijn voor 31 december 2022
 • De deelnemer zorgt voor duurzame instandhouding.

Hoe doe ik mee/hoe werkt het?
Je meld je aan via het deelnameformulier en vervolgens neemt Landschap Horst aan de Maas contact voor een oriënterend bezoek om de beplantingswensen te inventariseren en het vervolgtraject af te stemmen. In het vervolgtraject komt een landschapsdeskundige langs om het beplantingsplan af te stemmen. Na akkoord op het plan volg je een plant-instructiebijeenkomst en leveren wij het plant en steunmateriaal. Wie doet wat:

Landschap Horst aan de Maas:

 • Beoordeelt locaties op geschiktheid
 • Maakt beplantingsplannen
 • Toetst plannen aan regels en legt afspraken met deelnemers vast
 • Levert het plantmateriaal met kwaliteitskeurmerk NAKT 
 • Levert ondersteuningsmateriaal zoals boompalen
 • Ondersteunt en begeleidt bij de aanleg
 • Verzorgt nacontrole en nazorg.

Deelnemer:

 • Stemt beplantingswensen af met onze landschapsdeskundige
 • Zorgt voor het gereed maken van de grond (soms is hulp mogelijk)
 • Zorgt voor het aanplanten
 • Betaalt een eigen bijdrage zie hiervoor dit schema.
 • Zorgt voor een duurzame instandhouding van het aangelegde groen

Plantenlijst voor Bomenplan Landschap Horst aan de Maas.
Overzicht deelname mogelijkheden, kosten en voorwaarden.

Aanmelden
Meld je aan door dit formulier in te vullen. Wij nemen dan contact op.

 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Provincie Limburg

Website door Forwart sitemap