P8280023

Kwaliteitsimpuls aan de bestaande routestructuren in de gemeente Horst aan de Maas.

Met het project Boerenlandschap Routestructuren werd een kwaliteitsimpuls gegeven aan de routestructuren in de gemeente Horst aan de Maas. 

Er zijn 8 themafietsroutes ontwikkeld, samen goed voor 260 km fietsplezier. Daarnaast is er een wandelnetwerk aangelegd van 450 km in totaal. We hebben 25 wandelroutesuggesties voor u uitgestippeld.

Download hier de presentatie van de opening van het Routenetwerk. Beleef het boerenlandschap!

Projecten Landschap Horst aan de Maas


Ons boerenlandschap

Het landschap van de gemeente Horst aan de Maas is een typisch en dynamisch boerenlandschap dat over veel waardevolle culturele, geschiedkundige, archeologische, landschappelijke en specifieke ‘agro-business’ inhoud beschikt.

De waarde van onze streek schuilt bovendien in de kennis van een generatie die het verhaal van het boerenland graag wil overdragen aan volgende generaties. Het hebben van goede wandel- en fietsroutestructuren is een vereiste om het verhaal van ons boerenlandschap te kunnen vertellen.


Het gebied écht leren kennen

De wandel- en fietsroutes lopen langs alle bezienswaardigheden in onze regio en bieden bezoekers de kans om het gebied écht te leren kennen. 

Projecten Landschap Horst aan de Maas

Ons bijzondere Boerenlandschap wordt aan de fietser of wandelaar kenbaar gemaakt door middel van informatieborden langs de route, het openstellen van agrarische bedrijven en door de inwoners van de regio zelf. Bezoekers krijgen daardoor een inzicht in dewerkzaamheden van de agrarische sector en kunnen tegelijkertijd genieten van de prachtige natuur die zich om hen heen bevindt. Zo willen wij de beleving van het boerenlandschap versterken.

Klik hier voor meer informatie over de informatieborden langs de routes.


Points of Interest

Als onderdeel van het project Boerenlandschap Routestructuren zijn alle points of interest (POI), oftewel interessante plekken, binnen onze gemeente geïnventariseerd. Het gaat om bijzondere natuur- en landschapselementen, maar ook om cultuurhistorische plekken en wandel- en fietsroutes. 

Tevens worden locaties met recreatieve voorzieningen of eet- en drinkgelegenheden langs de verschillende routes in kaart gebracht.De inventarisatie heeft al geleid tot meer dan 500 POI's. 

Klik hier voor meer informatie.


Dit project werd mede gesubsidieerd door:

Provincie LimburgPlatteland in uitvoering

Website door Forwart sitemap