9

Het project Boerenlandschap Verfraaid is inmiddels afgerond. Het project omvatte verschillende deelprojecten:

  • Groene blikvangers: Op honderd karakteristieke plekken in Horst aan de Maas wordt een beeldbepalende boom geplaatst ter verfraaiing van de locatie. 
  • Bloemrijke akkerranden: Jaarlijks wordt 5 hectare randen langs akkers, en percelen ingezaaid met een bloemrijk mengsel.
  • Aanleg van toegankelijke educatieterreintjes en gewasveldjes met oude en regionale teelten. Jaarlijks zullen 15 gewasvelden worden aangelegd.
  • Actie Parel in het Landschap. Horst aan de Maas is gevormd door agrarische bedrijven. Het landschap herbergt nog altijd een groot aantal historische bedrijven. Door jaarlijks drie bedrijven de pluim ‘Parel in het Landschap’ toe te kennen, worden deze herkenbaar en verfraaid en maakt het bewoners en bezoekers van de regio bewust van de cultuurhistorische waarde.
  • Opwaardering van cultuurhistorische elementen. Goede voorlichting over cultuurhistorische bouwkundige elementen zoals een melkstalletje, bakhuisje of bijvoorbeeld een oud kippenhok zorgen voor het behoud en herkenbaarheid ervan. Daarnaast wordt jaarlijks één project opgepakt voor herstel en landschappelijke versterking.
  • Lanenstructuur De Schatberg. In het bosgebied grenzend aan De Schatberg wordt de oorspronkelijke lanenstructuur hersteld en beplant met inheemse boomsoorten.
  • Project Steenuil en de Afhang. Door de aanleg van kleine landschapselementen in De Afhang, wordt het leefgebied van twee steenuilpaartjes daar gewaarborgd en wordt de landschappelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Er worden o.m. hagen, een fruitboomgaard, bosplantsoen, en een poel aangelegd.
Website door Forwart sitemap