Rooms-katholieke dekenale kerk St Lambertus

Rooms-katholieke dekenale kerk St Lambertus

Horst

Plaats: St. Lambertusplein 16, Horst
Bouwjaar: 1951

De huidige kerk is sinds 1952 in gebruik, nadat de vorige in de oorlog door de Duitsers in 1944 was opgeblazen.

De eerste keer dat melding gemaakt wordt van een kerk te Berkelo, zoals Horst toen nog heette, was 1219. De kerk was een dochterkerk van Blerick. In 1502 werd de kerk te Berkelo tot parochie verheven en in die tijd ook veranderde de naam in Horst. Omstreeks 1400 werd een zware westtoren gebouwd, die tot 1944 is blijven staan. Op 12 oktober 1944 werden de kerk en omgeving beschoten door geallieerde vliegtuigen en vloog de kerk in brand. Met man en macht werd de brand bedwongen en werden veel kunstvoorwerpen gered, die na de brand opnieuw in de kerk werden opgesteld, omdat de gewelven nog intact waren. Op 22 november echter wilden de terugtrekkende Duitsers de toren opblazen. Na een mislukte poging werd een dusdanig grote lading springstof aangebracht, dat de toren volledig werd verwoest. De kerk, alsmede de kunstvoorwerpen die zich daarin bevonden, werden ook vernield. Alleen het draagbare, dat voor oktober uit de kerk was gehaald en verborgen, bleef behouden. In de nabijheid van de kerk stond een veemarkthal, die tot 1952 als noodkerk in gebruik werd genomen.

Klik op onderstaande link voor verdere geschied-en bouwkundige informatie en een grote collectie foto's::

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken