Rooms-katholieke parochiekerk O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten

Rooms-katholieke parochiekerk O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten

Tienray

Plaats: Kloosterstraat 1, Tienray
Bouwjaar: 1950

De bouw van de huidige kerk begon in december 1949 en was in december 1950 voltooid. Deze verving de eind november 1944 door de Duitsers verwoeste kerk. De kerk en omgeving staan bekend als "Klein Lourdes". Overdag is de kerk, in tegenstelling tot veel andere kerken, geopend.

De verering van O.L. Vrouw van Lourdes werd in 1875 in Tienray geïntroduceerd en kende spoedig een grote bloei. Onder leiding van pastoor J. Maessen ontwikkelde deze verering zich aldaar tot een Nederlands 'Klein Lourdes'. De paus gaf destijds toestemming om van Tienray een bedevaartsoord met die naam te maken. Voor de Eerste Wereldoorlog kwamen ook veel Duitsers O.L. Vrouw van Lourdes in Tienray vereren. Vanaf 1960 liep de belangstelling voor Tienray als bedevaartplaats in het algemeen terug, al kreeg de verering in de jaren tachtig een impuls door de herbouw van een traditionele Lourdesgrot in de kerk. Ook nu nog bezoeken veel mensen de kerk, die overdag altijd geopend is, om er een kaars aan te steken.

Klik voor meer bouw- en geschiedkundige informatie, een grote collectie foto’s en een virtuele rondleiding door de kerk op onderstaande link:

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken