Rooms-katholieke parochiekerk Sint Johannes de Doper

Rooms-katholieke parochiekerk Sint Johannes de Doper

De oorspronkelijke Sint Johannes de Doperkerk van Meerlo ontstond in het jaar 1500. Deze kerk werd rond 1934 vervangen. Tijdens de oorlog had ook deze kerk veel te lijden van oorlogsschade, die in 1946 hersteld is.

Meerlo

Plaats: Hoofdstraat 17, Meerlo
Bouwjaar:1946 (eerste kerk rond 1500)

De eerste kerk uit de 16e eeuw brandde in 1934 af. Alleen de oude toren kon hersteld worden. 

Op woensdag 22 november 1944 om 16.30 uur bliezen de Duitsers die toren die voor de kerk stond op, zodat hij geheel vernield werd en in zijn val het belendende kerkschip zwaar beschadigde. Zelfs het priesterkoor en het dwarsschip werden beschadigd. In 1946 werd de zwaar beschadigde kerk gerestaureerd en op 1 januari 1947 weer in gebruik genomen. De nieuwe toren werd in 1954 gebouwd door Gebr. Linskens uit Blitterswijck en was klaar op de dag voor Pasen 1955.

In de toren zijn 4 nieuwe klokken aangebracht:
1.Fis, diameter: 109 cm; gewicht: 760 kg; naam: Maria, tekst: ik prijs de Heer. 
2.A, diameter: 92 cm; gewicht: 450 kg; naam: Joannes, tekst: ik verkondig het Lam Gods. 
3.B, diameter: 82 cm; gewicht: 320 kg; naam: Goar, tekst: ik kondig het offer aan. 
4.Eis, diameter: 73 cm; gewicht: 225 kg; naam: Cornelius, tekst: ik roep de schapen naar huis.

Op nieuwjaarsdag 2010 zijn nieuwe ramen ingezegend. Een werkgroep in Meerlo was in 2008 begonnen voor dit doel geld in te zamelen. Voor de nieuwe ramen heeft de kerk de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs gekregen.

Klik voor meer informatie en foto’s en een virtuele rondleiding door de kerk op onderstaande link:

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken