Rooms-katholieke parochiekerk Heilige Naam Jezus, inclusief inpandige Schraven-gedenkkapel

Rooms-katholieke parochiekerk Heilige Naam Jezus, inclusief inpandige Schraven-gedenkkapel

De huidige kerk werd in 1949 ingewijd, nadat de vorige in 1944 door de terugtrekkende Duitsers was opgeblazen. De Schraven-gedenkkapel is in 2012 ingezegend en elke dag geopend van 9-17 uur.

Broekhuizenvorst

Plaats: Kerkstraat 9, Broekhuizenvorst
Eigenaar: parochiegemeenschap
Bouwjaar huidige kerk: 1949
 

Het oudste gedeelte van de kerk stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De eerste vermelding dateert van 1214. Opgravingen hebben aangetoond dat er een rechthoekig kerkje van 12 bij 6 meter heeft gestaan. 

Op 23 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen en totaal verwoest. De historische muurschilderingen verdwenen met de ingestorte muren. Behalve de kerk ging de hele kerkinventaris, met uitzondering van de rijke schat aan kunstvoorwerpen, verloren. 

De kerk werd herbouwd naar een ontwerp van A. Swinkels. Als noodkerk fungeerde in de tussentijd een cafézaal. De gerestaureerde en deels vergrote kerk werd op 8 december 1949 door oud dorpsgenoot Mgr. Hanssen geconsacreerd. 

In een zijbeuk van de kerk is een gedachteniskapel ingericht. De Mgr. Schraven stichting heeft zich daarvoor ingezet. In de kapel wordt het levensverhaal van Mgr. Schraven en zijn inzet voor de waardigheid van de vrouw uitgebeeld. 

Klik voor meer geschied- en bouwkundige informatie, een grote collectie foto’s en een virtuele rondleiding op onderstaande link:

Meer informatie

Alle mooie en interessante plekken