Sint Joriskapel

Sint Joriskapel

Hegelsom

Plaats: St Jorisweg, Hegelsom
Bouwjaar: de oude kapel in 1952, de nieuwe in 2012
 

Deze kapel is in 1952 gebouwd door scoutinggroepen als geschenk voor de Hegelsomse pastoor Geusgens. Hij was districts-aalmoezenier bij de scouting. In 1968 is zij als bouwval gesloopt en in 2012 weer opgebouwd.

De heer Geusgens was in 1952 tot pastoor in Hegelsom benoemd en hij was tevens aalmoezenier bij scouting Noord-Limburg. Als geschenk bij zijn benoeming bouwden diverse scoutinggroepen deze kapel, die op 28 september 1952 door de pastoor werd ingezegend. In het nabijgelegen natuurgebied organiseerden diverse scoutinggroepen uit de omgeving hun jeugdactiviteiten, waaronder de scoutinggroep uit Hegelsom. Geusgens was vaak betrokken bij de organisatie van die activiteiten en was daardoor zeer geliefd. In de loop van de tijd werd de kapel minder vaak bezocht en werd ze een bouwvallige hangplek. Ze werd daarom in 1968 afgebroken.

In 2012 werd zij op initiatief van de Heemkundevereniging Hegelsom herbouwd door leerlingen van het Bouwopleidingscentrum Horst. Dat gebeurde op de fundamenten van de oude kapel. Hierbij werd gebruik gemaakt van de oude bouwtekeningen. Op 30 september 2012 werd de kapel weer ingezegend.

Sint Joris is de patroonheilige van o.a. de scouting. 
 

Alle mooie en interessante plekken