St Annakapel

St Annakapel

Lottum

Plaats: Veerweg 7, bij hoek Laagveldweg, Lottum
Bouwjaar: 1909

Deze kapel werd in 1909 gebouwd dichtbij de plek waar al in de 17e eeuw een Sint Annabeeldje in een nis stond. Het originele beeld werd gestolen en is in 1995 vervangen door het huidige. De kapel is in 2002 gerestaureerd.

Al in de 17e eeuw zou hier in de buurt door Theodorus aan gen Staij een Sint Annabeeldje in een kleine nis zijn geplaatst. De huidige Annakapel is in 1909 gebouwd door metselaar Jan Vermazeren uit Lottum. Hij deed daar een maand over en kreeg er een gulden per dag voor. Het originele beeld van Sint Anna werd helaas gestolen, maar in 1995 is een nieuw beeld van de heilige Anna met haar dochter Maria geplaatst. In 2002 heeft een groep vrijwilligers de kapel gerestaureerd.

Het is een open, bakstenen kapel en van binnen is de kapel wit gestuukt. Aan de achterwand is een altaarblad opgehangen. Boven het altaar bevindt zich een spitsboogvormige nis, die wordt afgesloten met een smeedijzeren hekje. In de nis staat een beeld van de Heilige Anna, die haar dochter Maria leert lezen. Rond de spitsboognis is een tekst aangebracht: HEILIGE ANNA BID VOOR ONS 

De heilige Anna is de patroonheilige van onvruchtbare- en zwangere vrouwen, mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers. Volgens de traditie is Anna de moeder van Maria en dus de grootmoeder van Jezus. Het verhaal gaat dat Anna getrouwd was met Joachim, een oudere priester. Anna en Joachim waren vrome joden. Ze konden geen kinderen krijgen en Joachim schaamde zich daarover. Maar op hoge leeftijd verscheen er een engel aan Joachim, die hem vertelde dat Anna zwanger was geworden. Anna werd zwanger en baarde een meisje, dat zij volgens het woord van de engel Maria noemden.

Dit kapelletje wordt gebruikt als rustaltaar bij de jaarlijkse kermis- en Sacramentsprocessie. Die wordt altijd gehouden op de eerste zondag van juli.

Alle mooie en interessante plekken