Voormalige klooster

Voormalige klooster

In 1903 werd dit klooster gebouwd, langs de Helenavaart. Het huisvestte behalve 6 zusters Fransiscanessen ook een klein ziekenhuis en een bewaarschool. Het is een rijksmonument en staat sinds 2018 leeg. Mogelijk worden er huurappartementen in gebouwd.

Griendtsveen

Plaats: Helenaveenseweg 54, Griendtsveen
Bouwjaar: 1903
 

In de stijl van het traditionalisme in 1903 gebouwd voormalig klooster met gasthuis. Het ontwerp is van architect L. Kooken uit Eindhoven die verantwoordelijk was voor het ontwerp van een groot aantal gebouwen in Griendtsveen. Het voormalig klooster met gasthuis is in de onmiddellijke nabijheid van de Sint Barbarakerk en de pastorie van Griendtsveen gesitueerd. 

De bijbouw aan de achterzijde is uitgesloten van bescherming. 

Vrijstaand voormalig klooster met gasthuis op een rechthoekige plattegrond in lengterichting. Het pand telt twee bouwlagen onder een schilddak met betonpannen. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen met metselwerk in kruisverband. Rechthoekige houten deuren en vensters met bovenlichten met roedeverdeling. Deuren met natuurstenen dorpels. 

Symmetrische indeling voorgevel. Gecementeerde plint. Middendeel voorgevel vooruitspringend en uitlopend in een topgevel met zadeldakje met overstek. In de topgevel een console met hierop een beeld van Sint Catharina. 

In het vooruitspringend geveldeel een rechthoekige houten dubbele voordeur met bovenlicht en in de tweede bouwlaag een rechthoekig venster met een rondboogvormig vulstuk met hierin de console met beeld. In de eerste en tweede bouwlaag van de terugliggende gevel twee maal twee vensters met in de eerste bouwlaag segmentboogvormige vulstukken en in de tweede bouwlaag met een geaccentueerde latei. 

Rechterzijgevel met deur met bovenlicht en segmentboogvormig vulstuk. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster met geaccentueerde latei. Een dakkakapel. Linkerzijgevel met centraal een deur met bovenlicht en aan weerszijden van de deur een venster. In de tweede bouwlaag drie rechthoekige vensters. Een dakkapel. 

De achtergevel is geheel cementeerd. Rechthoekige houten vensters met bovenlichten met roedeverdeling. 

Aan het middendeel van de achtergevel een uitbouw in twee bouwlagen met plat dak. In de achtergevel van deze uitbouw in elke bouwlaag een reeks van vier kleine venstertjes. In de linkerzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur. Hierboven een venster. In de oksel van de uitbouw en het rechterdeel van de achtergevel een uitbouw in een bouwlaag met plat dak. 

Het INTERIEUR is qua structuur grotendeels in tact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers. In de hal een tweetal rondbogen. 

Het voormalig kloostertje met gasthuis van Griendtsveen bezit cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gebouw met enerzijds een religieuze functie en anderzijds een functie voor de lokale gezondheidszorg. 

Architectuurhistorische waarde bezit het gebouw als voorbeeld van het oeuvre van architect L. Kooken die verantwoordelijk was voor een groot deel van de bebouwing in de kern Griendstveen. Het pand bezit ensemblewaarde waarde in relatie met de nabij gelegen parochiekerk met pastorie. Het kloostertje met gasthuis is van algemeen belang op grond van de cultuurhistorische zeldzaamheid en de hoge mate van gaafheid van ex- en interieur.
 

Alle mooie en interessante plekken