Natuur, landschap en overig erfgoed

Kaartweergave

Petran010 Groote Molenbeek - Sevenum

De Groote Molenbeek is de langste en waterrijkste beek in Noord Limburg. De oorsprong van de beek lag vroeger in een moerasgebied in de Peel bij Grashoek.

#855

Petran011 Elsbeemden - Sevenum

De 6,5 km lange Elsbeek ontspringt in De Winkel (Maasbree) en mondt uit in de Grote Molenbeek. In het verleden is deze beek ooit gekanaliseerd.

#857

Petran012 Romerweg - Sevenum

Langs de Grote Molenbeek lagen vroeger hooilanden, moerassen en met struiken begroeide beemdgronden. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de beek genormaliseerd

#858

Petran013 Steinhagen - Sevenum

In de 17e eeuw zijn hier aan de Molenbeek de herenhuizen Schenkenburg en Steenhagen gebouwd. Om beide huizen lagen grachten die nu in het landschap niet meer herkenbaar zijn.

#859

Petran014 Kevelaersdijk - Horst

Willem Bussemakers van de Ulfterhoek heeft hier de vroegere ‘woeste grond’ in cultuur gebracht. Uit dankbaarheid plaatste hij rond 1912 dit kruis aan de Kevelaersdijk (nu Dijkerheideweg ).

#860

Petran016 Witveld - Horst

Vanaf dit punt lag vroeger in zuidelijke richting het Witveld, in het dialect het Wiedveld geheten. Het was een vlak heide gebied met veel ondiepe vennen (vliezen).

#862

Petran017 Hooge heide - Lottum

Dit berkenlaantje loopt parallel aan de 200m westelijk gelegen Losbaan. Tussen deze twee wegen is in de 19e eeuw de ontginning van de Hooge Heide begonnen.

#863

Petran018 Gekkengraaf - Grubbenvorst

In de periode na de ijstijd had deze omgeving - een vlak zandplateau - een toendra-achtig karakter. Alleen in de zomerperiode ontdooide een dun laagje van de bevroren grond (permafrost).

#864

Petran019 De Marianne - Grubbenvorst

Op de hoek van de speeltuin waar nu de draaimolen staat, stond vroeger de boerderij De Marianne. Deze kampboerderij lag hier - vlakbij de Gekkengraaf - aan de Meerlosebaa

#865

Petran021 Grebbe - Grubbenvorst

Hier vlakbij ligt op een terp aan de Maas het Gebroken Slot, de restanten van de burcht Grebbe. Dit bos heette vroeger Slotterbergbos maar dat is door een oude schrijffout in Sleutelbergbos veranderd.

#867

Petran022 Lottumse Molenbeek - Grubbenvorst

Vanaf het zandpad loopt het terrein - het ‘ruig weitje’ geheten – naar beneden af tot aan de Lottumse Molenbeek. Rechts bij de kasteelboerderij van Kaldenbroek komen twee beekjes samen, de Broekloop en de Gekkengraaf.

#868

Petran023 Siebersbeek - Lottum

Dit witte huis aan de Lottumse Molenbeek is een voormalige watermolen die al in een akte uit 1440 wordt vermeld. Aan de westkant van deze nu tot woonhuis omgebouwde oliemolen is de kom voor het schoepenrad nog aanwezig.

#869

Petran024 Aastbroek - Lottum

Het Aastbroek is vernoemd naar de hier op de terrasrand gelegen boerderij Oud Aast. In 1641 werd op deze plek een boerderij gebouwd.

#870

Petran025 Broekhuizerweerd - Broekhuizen

In dit oorspronkelijk kleinschalig grasland is in 1996 door kleiwinning een natuurgebied langs de Maas ontstaan. Achter een aangelegde zomerdijk werden twee plassen gegraven.

#871

Petran026 Gooren Neel - Broekhuizen

Deze omgeving was vroeger een schraal (= hiept) heidelandschap waar een stukje land ontgonnen werd. Bij de ontginning werd een boerderij gebouwd met daar daarbij een kleiner huisje voor de knecht.

#872

Petran027 Pastoorswei - Swolgen

Dit deel van de Swolgender Heide wordt Pastoorswei genoemd. Omtrent de herkomst van deze naamgeving doen twee mythes de ronde.

#873

Petran028 Legert - Swolgen

Deze kapel ligt in de buurtschap Legert (= het laag gelegen gebied) en is gebouwd in 1821 bij de boerderij de Manenhof. Deze hof ligt op de overgang van de hoge akker en de laag gelegen weide.

#874

Petran029 Oude Maasarm - Meerlo

Deze langgerekte natuurlijke laagte met open water, moerassen, weiden en broekbossen is een oude Maasarm. Hij heeft een lengte van circa 10 km en ligt tussen Ooijen en Wanssum.

#875

Petran030 St Goar - Meerlo

Door de weide loopt een zwak stroompje, de Boddenbroekerloop. In het dialect wordt dit beekje de Oelderse Rien (= Oirlose Rijn) genoemd. Om de waterafvoer vanaf de terrasrand wat geleidelijker te doen verlopen heeft het waterschap dit beekje over zo’n 1½ km laten meanderen.

#876

Petran031 Elshoutermolen - Meerlo

Zeer waarschijnlijk heeft de beek vroeger De Meir geheten (de plaatsnaam Meerlo lijkt daar een aanwijzing voor te zijn). Pas later is na aanleg van watermolens de naam veranderd in Grote Molenbeek.

#877

Petran032 Diepeling - Tienray

Halverwege de 19e eeuw werd hier het oorspronkelijk heidegebied – waarin het Spekven lag – ontgonnen tot een kleinschalig agrarisch landschap.

#878

Petran033 Lollebeek - Tienray

In deze laagte stroomt de Diepe Leng (kleine beekje links) in de grotere Lollebeek. En deze mondt op zijn beurt iets verder op uit in de Grote Molenbeek

#879

Petran034 Câselse Pès - Horst

De kaarsrecht getrokken Lollebeek stroomde voor 1969 als een kronkelend beekje door het moerasgebied van de Câselse Pès.

#880

Petran035 Oosterbos - Meterik

In de luwte van het stuifduin de ‘gaele berg’ van de Oosterbos ligt hier met de achterzijde naar de weg toegekeerd ‘Wienespláts’ uit 1715.

#881

Petran036 Lorbaan - America

De Mariakapel staat onder voor het steilrandje van ’t Veulense Veld. Dit veld is, al eeuwen in gebruik als bouwland en is door jaarlijkse bemesting met stalmest steeds hoger komen te liggen.

#882