Kloosters, kerken en begraafplaatsen

Kaartweergave

't Gasthoês - Horst

Van armen- en ziekenhuis tot sociaal cultureel centrum van Horst

#601

Kapelanie - Sevenum

De huidige kapelanieën werden in 1938 gebouwd ter vervanging van de oude woningen uit 1854.

#924

Kerkhof - Sevenum

De gaaf bewaarde poort is ontworpen door de bekende architect Cuypers, in combinatie met de vorige kerk uit 1880. Het is een gemeentelijk monument.

#1134

Kerkhof - Tienray

In 1928 werd dit kerkhof ingezegend en in gebruik genomen.

#1166

Kerkhof - Horst

Het kerkhof aan de Deken Creemersstraat is in 1954 in gebruik genomen. Voor die tijd werden mensen begraven op het Oud Kerkhof aan de Kloosterstraat.

#686

Oud kerkhof - Horst

Het Oud Kerkhof in Horst werd in 1847 geopend en in 1971 gesloten als begraafplaats.
Op het kerkhof zijn ook een oorlogsmonument en massagraf te zien, herinnerend aan de Tweede Wereldoorlog.

#803
1

Pastorie - Grubbenvorst

De pastorie is gebouwd in 1860. In 1943 beschadigde een bomexplosie kerk, pastorie en kapelanie.

#598

Pastorie - Horst

Dit monumentale pand is sinds 1819 het woonhuis van de pastoor-deken van het dekenaat Horst.

#602

Pastorie - Kronenberg

De pastorie is rond 1931 ongeveer gelijk met de kerk gebouwd en is opgetrokken in een traditionele stijl. Het pand is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. Alle vensters kunnen met luiken gesloten worden.

#604
1

Pastorie - Meterik

De pastorie (tegenover de kerk) wordt tegenwoordig gehuurd door de Poolse parochie, die in Meterik haar bestuurszetel heeft.

#606
1

Pastorie - Sevenum

De pastorie ontleent zijn monumentale waarde aan de bijzondere architectuur en de ongeschonden staat waarin het pand verkeert.

#607
1

Pastorie - Hegelsom

De pastorie is in 1933-1934 gebouwd, in combinatie met de kerk.

#1135
1

Pastorie - Melderslo

De pastorie ligt tegenover de kerk. Het is een gemeentelijk monument en gebouwd in 1921.

#923

RK parochiekerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming - Grubbenvorst

De huidige kerk werd gebouwd in 1952, nadat de vorige in 1944 door de Duitsers totaal was verwoest.

#597

Rooms-katholieke dekenale kerk St Lambertus - Horst

De huidige kerk is sinds 1952 in gebruik, nadat de vorige in de oorlog door de Duitsers in 1944 was opgeblazen.

#802

Rooms-katholieke parochiekerk H. Gertrudis - Lottum

De huidige kerk is in 1950 gebouwd op dezelfde plaats als de in 1944 door de Duitsers verwoeste kerk.

#805

Rooms-katholieke parochiekerk H. Hubertus - Hegelsom

De kerk werd gebouwd in 1932-1933, in combinatie met de pastorie.

#600

Rooms-katholieke parochiekerk H. Oda - Melderslo

De huidige kerk is in 1953 in gebruik genomen, nadat de vorige kerk zoals zovele kerken in de omgeving in november 1944 door de terugtrekkende Duitsers werd opgeblazen.

#804

Rooms-katholieke parochiekerk H. Theresia - Kronenberg

De kerk in Kronenberg is in 1931 gebouwd uit behoefte aan een eigen kerk op loopafstand. Voor die tijd waren de bewoners van Kronenberg voor hun kerkgang aangewezen op Sevenum.

#603

Rooms-katholieke parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus - Sevenum

In 1955 werd deze kerk in gebruik genomen nadat de oude kerk in de oorlog totaal vernield was. De kerk van Sevenum is een provinciaal monument en sedert 1999 een gemeentelijk monument.

#608

Rooms-katholieke parochiekerk Heilige Naam Jezus, inclusief inpandige Schraven-gedenkkapel - Broekhuizenvorst

De huidige kerk werd in 1949 ingewijd, nadat de vorige in 1944 door de terugtrekkende Duitsers was opgeblazen. De Schraven-gedenkkapel is in 2012 ingezegend en elke dag geopend van 9-17 uur.

#589

Rooms-katholieke parochiekerk O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten - Tienray

De bouw van de huidige kerk begon in december 1949 en was in december 1950 voltooid. Deze verving de eind november 1944 door de Duitsers verwoeste kerk. De kerk en omgeving staan bekend als "Klein Lourdes". Overdag is de kerk, in tegenstelling tot veel andere kerken, geopend.

#806

Rooms-katholieke parochiekerk OLV Onbevlekte Ontvangenis - Evertsoord

De kerk ligt naast vrouwengevangenis Ter Peel en is sinds april 2022 gecombineerd met een sociaal project, het zogenaamde bajescafé.

#593

Rooms-katholieke parochiekerk Sint Johannes de Doper - Meerlo

De oorspronkelijke Sint Johannes de Doperkerk van Meerlo ontstond in het jaar 1500. Deze kerk werd rond 1934 vervangen. Tijdens de oorlog had ook deze kerk veel te lijden van oorlogsschade, die in 1946 hersteld is.

#807

Rooms-katholieke parochiekerk St Joseph - America

De kerk is in 1891 gebouwd, voor die tijd waren de inwoners van America voor hun kerkgang aangewezen op Horst.

#591