Kaartweergave
1

‘t Ham-Reulsberg - Horst

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo werkt aan een ecologische verbinding tussen het hoger gelegen gebied Reulsberg en het lager gelegen dal van de Groote Molenbeek.

#1225
1

Brightlands Campus Greenport Venlo - Venlo

Waar in 2012 de Floriade plaatsvond, groeit sinds 2017 in een rap tempo de Brightlands Campus Greenport Venlo.

#1234
1

Californië - Grubbenvorst

Een gezonde toekomst onder glas. In tuinbouwgebied Californië, dicht bij de belangrijke Duitse afzetmarkt en de Brightlands Campus Greenport Venlo, ligt een cluster van moderne en innovatieve glastuinbouwbedrijven.

#1231
1

Duurzaamheid - Venlo

In Greenport Venlo is er veel aandacht voor duurzaamheid.

#1217
1

Ecoduct Klavertje 4 - Venlo

Het ecoduct Klavertje 4 maakt deel uit van de Ecologische Verbindingszone Groote Heide. Het doel van deze zone is om de natuur te versterken en te voorkomen dat verschillende natuurgebieden van elkaar worden afgesneden.

#1229
1

Fietsbrug en Greenportlane - Venlo

De Greenportlane is een belangrijke verbinding tussen de A73 en A67.

#1240
1

Fietstunnel - Sevenum

De Greenportlane is een provinciale weg die de A73 met de A67 verbindt en ligt midden in het Greenport gebied.

#1233
1

Golfbaan - Venlo

Speel in de natuur en ontdek dan ook de vijf landschapstypes zoals die er rond 1900 waren in Parc Zaarderheiken.

#1230
1

Groene en klimaatbestendige werklandschappen - Sevenum

Waar op bestaande bedrijventerreinen vaak staal, steen, asfalt en beton de boventoon voeren, zijn de werklandschappen in Greenport Venlo met het vele groen en waterpartijen niet alleen landschappelijk mooi ingepast, er is ook een aantrekkelijke omgeving voor planten, dieren en mensen aangelegd.

#1216
1

Grondwallen/manchetten - Sevenum

De teelaarde die vrijkomt bij het bouwrijp maken van een bedrijfskavel, gebruiken we voor het realiseren van de manchetten (grondwallen). Deze grondwallen ontnemen gedeeltelijk het zicht op de bedrijven en reduceren het geluid.

#1241
1

Groote Molenbeek Noord - Horst

Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo werkt samen met partijen aan de voorbereidingen om van de Groote Molenbeek, tussen de afrit Melderslo (A73) en Wittebrugweg te Horst, een groen robuust en klimaat adaptief beekdal te maken.

#1227
1

Heidelandschap Noord - Venlo

Achter je ligt het gebied dat vroeger deel uitmaakte van de ‘Kiviter hei’ en ‘Berkter hei’. Voordat dit gebied werd ontgonnen ten behoeve van de landbouw, was het een heidelandschap met vennen.

#1228
1

Klaver 11 - Grubbenvorst

Op het Agri Business Park, ook klaver 11 genoemd, is er plek voor bedrijven die zich focussen op agro, food en techniek.

#1232
1

Klaver 5 - Sevenum

Niet alleen logistieke dienstverleners vinden een plek op bedrijventerrein Trade Port Noord. Ook kunststof spuitgietbedrijf VDL Parree uit Sevenum groeit en verhuist daarom naar Klaver 5 op Trade Port Noord.

#1239
1

Kolenven - Venlo

Tot in de 19de eeuw lag hier een uitgestrekt heidegebied met heidevennen. Door zandverstuivingen, verdroging en agrarische ontginning verdwenen de heide en het heideven.

#1220
1

Kunst aan de Zeesweg - Sevenum

Een creatief idee van twee buurtbewoonsters toen ze zochten naar een initiatief dat zou passen binnen het leefbaarheidsfonds van Windpark Greenport Venlo. In samenwerking met energiecoöperatie Samenstroom en kunstenaar Erik van der Hulst zijn 3 kunstwerken gemaakt.

#1224
1

Landgoed Pelgrimshof - Venlo

‘Liever investeren in natuur dan in een Maserati’, dat zijn de woorden van de eigenaar van dit landgoed. Hij wil een plek creëren waar mensen zich thuis voelen en waar ze verbinding kunnen zoeken met de natuur.

#1218
1

Natuurakkers - Venlo

Aan de linkerkant kom je enkele natuurakkers tegen die de Stichting Ortolaan beheert. Dit doen ze op eigendommen van het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

#1222
1

Natuurbrug Eerselsberg - Maasbree

De A67 doorsnijdt het Dal van de Groote Molenbeek en vormt zodoende een barrière voor dieren. Door een faunapassage aan te leggen op het viaduct over de A67 (Eerselsberg) kunnen de dieren zich weer verplaatsen tussen het Dal Molenbeek, Elsbeemden, Regelshorst en Ashbroek.

#1223
1

Omgracht terrein en Galg - Venlo

Tijdens archeologisch booronderzoek in 2006 werd op de plek rechts, een greppel gevonden die een terrein van circa 100 x 80 meter omsluit. Op luchtfoto’s was een donker, natter stuk land te zien.

#1221
1

Parc Zaarderheiken - Venlo

De klok gaat terug naar 1850. Althans, als het gaat om de natuur en het landschap. Parc Zaarderheiken kiest namelijk voor herinrichting van het landschap waardoor het oorspronkelijke karakter terugkeert.

#1215
1

Poelen - Horst

Wateroevers in poelen zijn belangrijk als leefgebied voor o.a. kikkers, salamanders, libellen. In het dal van de Groote Molenbeek zijn al verschillende poelen gerealiseerd.

#1242
1

Railterminal - Venlo

De railterminal in Trade Port Noord heeft onder meer acht sporen van negenhonderd meter.

#1235
1

Siberië - Maasbree

Deze hotspot voor glastuinbouw en bedrijvigheid in de gemeente Peel en Maas, wordt ontwikkeld door Wayland en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo is er een eigen energienetwerk waarbij ondernemers de mogelijkheid hebben om elektriciteit terug te leveren aan de maatschappij.

#1238
1

Supply Chain Valley - Sevenum

Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en omgeving werken hier samen aan projecten. Ze geloven erin dat bepaalde onderwerpen beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden dan alleen.

#1237