Natuur, landschap en overig erfgoed

Kaartweergave

‘t Ham - Horst

Voor de kanalisatie van de Grote Molenbeek was de grondwaterstand in ‘t Ham en het nabij gelegen buurtschap het Broek hoger dan nu. Bij hoogwater stonden de houten bruggen in het Broek onder water.

#861

Apostelwoning Apostelweg 2 - Griendtsveen

Vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma Van der Griendt.

#367

Apostelwoning Ericaweg 6 - Griendtsveen

Vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma Van der Griendt.

#366

Archeologisch monument - America

Archeologisch monument 
Plaats: America
Datering: Palaeolithicum

Terrein waarin vuursteenvindplaatsen
#445
1

Boortorenmonument - Kronenberg

Herinnering aan de proefboringen op deze plek.

#832
1

De Morgenstond - Griendtsveen

Omstreeks 1900 in de stijl van het traditionalisme gebouwde voormalige herberg en ontspanningsruimte bestemd voor de seizoensarbeiders in de turfstrooiselfabricage. Het ontwerp wordt toegeschreven aan architect L. Kooken uit Eindhoven.

#374

Defensiekanaal 1939 - Evertsoord

Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te verdedigen Peelgebied tussen Deurne en Weert door te trekken, werd, geheel in de geest van de tijd, besloten dat allereerst de verdediging tegen pantserwagens en tanks van be...

#817

Dorpspomp - Griendtsveen

Plaats: Apostelweg-Lavendellaan Griendtsveen
Bouwjaar: 

#846
1

Grafheuvel - Meerlo

Begraafplaats [urnenveld] van ± 700 jaar voor Christus. Doden werden in die tijd verbrand, as werd bijeen gezocht en al dan niet met een urn in een kuiltje in de grond begraven. Het urnenveld is in 1967 gedeeltelijk opgegraven.

#841

Handel en kantoor - Griendtsveen

Omstreeks 1900 in de stijl van het traditionalisme gebouwd voormalig kantoor voor de firma Van der Griendt. Het ontwerp wordt toegeschreven aan architect L. Kooken. Het voormalig kantoor is in de nabijheid van de vml. turfstrooiselfabriek gesitueerd.

#373

Herdenkingsplaquette - Griendtsveen

Toon Kortooms (23-2-1916 - 5-2-1999) groeide op in Griendtsveen. Als kind was de peel zijn speeltuin.

#845

Offertafel uitzichtpunt Zuringspeel, - America

Uitzichtpunt Zuringspeel is het hoogste publiektoegankelijke punt van noordelijk Limburg.

#1195

Oosterbos - Meterik

In de luwte van het stuifduin de ‘gaele berg’ van de Oosterbos ligt hier met de achterzijde naar de weg toegekeerd ‘Wienespláts’ uit 1715.

#881
1

Ophaalbrug Apostelweg - Griendtsveen

Stalen ophaalbrug gelegen nabij de Apostelweg in Griendtsveen. De in totaal vier ophaalbruggen werden gebouwd omstreeks 1905. Deze dienden en dienen voor de doorgang van het verkeer in dit dorp.

#372
1

Ophaalbrug Ericaweg - Griendtsveen

Stalen ophaalbrug gelegen nabij de Ericaweg in Griendtsveen. De in totaal vier ophaalbruggen werden gebouwd omstreeks 1905. Deze dienden en dienen voor de doorgang van het verkeer in dit dorp.

#371
1

Ophaalbrug Kanaalweg - Griendtsveen

Stalen ophaalbrug van het zogenoemde type A1. Het val heeft een draagconstructie van stalen liggers met daaroverheen een houten dek.

#370

Petran001 Griendtsveense polder - Griendtsveen

De provinciegrens tussen Brabant en Limburg loopt dwars door de Peel. Als uitgangspunt voor de vaststelling van deze grenslijn werd de waterscheiding genomen.

#511

Petran002 Land van van Bommel - Griendtsveen

Voordat men kon turfsteken werd eerst een vrij losse bovenlaag van ongeveer 20 cm dik verwijderd. Dit bonksel bestond uit onbruikbaar kortveen met (dop-)hei en buntgras.

#849

Petran003 De Peel - Griendtsveen

Het niveau van deze plek is nu ongeveer gelijk aan het niveau van kort na de laatste ijstijd. De omgeving zag er heel anders uit.

#848

Petran004 Mariaveen - Evertsoord

Deze werkschuur is in 1941 gebouwd om van hieruit dit deel van de Peel te gaan ontginnen. Uiteindelijk zijn deze plannen toch niet door gegaan en bleef dit gebied als natuurreservaat behouden

#850

Petran005 Visvijvers - Evertsoord

De nog niet ontgonnen Peel was enkel van belang voor de schapenhouderij en de teelt van boekweit. Voor deze cultuur werden rechte ondiepe greppels in het veen gegraven, waartussen de bovenste (bonk-)laag werd los gehakt en daarna afgebrand.

#851

Petran006 De gouden helm - Evertsoord

Op in vogelvlucht 600 m afstand van deze plek vond Gebbel Smolenaars in 1910 bij het turfsteken een vergulde zilveren helm van een Romeinse centurio (= honderdman).

#856

Petran007 Helenaveen - Evertsoord

In 1853 kocht de Maatschappij Helenaveen een 610 ha groot veengebied van de gemeente Deurne. Voor de ontsluiting van deze concessie werd vanuit de Noordervaart een kanaal – de Helenavaart – naar het hart van de Peel gegraven.

#852

Petran008 ‘t Vartje - Evertsoord

Van 1822 – 1826 werd in Zuidoost Nederland de Zuid Willemsvaart aangelegd. In 1853 werd vanaf dit kanaal tussen Nederweert en Beringe, de onvoltooide Noordervaart bevaarbaar gemaakt én vervolgens de Helenavaart naar het hart van de Peel gegraven.

#853

Petran009 Schatberg - Evertsoord

Aan de overkant van Middenpeelweg lag vroeger de Schatberg. Dit was een stuifduingebied waar later bos op is aangeplant. Aan de rand van dit stuifduin is op een restant van de hei - op D’n Heikop geheten - een ‘originele’ schaapskooi nagebouwd.

#854