Kruisen en kapellen

Kaartweergave

Antoniuskapel - Sevenum

Deze kapel, gewijd aan Antonius van Padua, is een rijksmonument en ligt verscholen tussen beplanting en bebouwing, Antonius van Padua is bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen.

#540

Beeld Johannes Nepomuc - Tienray

Dit beeld is hier rond 2010 geplaatst op een nieuwe houten brug. Als geheel hoort het bij het vernieuwde Kruiswegpark, dat in 2015 officieel heropend werd. Johannes Nepomuk is vooral in Midden-Europa een bekende brugheilige.

#1179

Beeld O.L. Vrouw van de Vrede - Kronenberg

Het beeld is in 1945 geplaatst in de Hees als dank voor een behouden terugkeer na deportatie naar Duitsland. In 1989 is het naar hier verplaatst. Het is gemaakt door Piet Killaars.

#507
1

Beeld Onze Lieve Vrouw van Banneux - Horst

Dit beeld stond sinds 1958 in de kloostertuin van de zusters van het Kostbaar Bloed. Nu staat het in de nieuwe woonwijk Hof te Berkel.

#669
1

Bevrijdingskruis - Griendtsveen

Het kruis is door Griendtsveense inwoners geplaatst ter herinnering aan de oorlog, de evacuatie van de inwoners van Griendtsveen, de verwoestingen in en rondom het dorp en de bevrijding.

#476

Franciscuskapel - Sevenum

De kapel, gewijd aan de heilige Franciscus, is gebouwd om aandacht te vragen voor respect voor dieren. Het heeft een moderne stijl en is voor iedereen toegankelijk in een mooi natuurgebiedje. Naast de kapel ligt een wensput.

#1168

Gerlachuskapel - Grubbenvorst

In de 18e eeuw hadden boeren in deze omgeving vaak te maken met ziek vee. Zij bouwden daarom een kapel, gewijd aan Gerlachus, de patroonheilige tegen veeziektes. Het oorspronkelijke beeld in de kapel werd in 1943 gestolen, waarna het vervangen werd door het huidige veelkleurige beeldje.

#474

H Donatuskapel - Kronenberg

De kapel is in 1926 gebouwd ter ere van de heilige Donatus, hij is de beschermheilige tegen natuurgeweld en onweer. In de jaren zeventig is hij gerestaureerd.

#469

H. Apolloniakapel - Kronenberg

De kapel is een rijksmonument en gebouwd in 1852 ter herinnering aan een jong gestorven dochter. Hij is in 1980 afgebroken en vlakbij en hoger gelegen weer opgebouwd. De Heilige Apollonia is patrones van tandartsen, tandtechnici en van lijders aan tand- of kiespijn.

#477

H. Hartkapel Steeg 36 - Sevenum

Deze kapel werd in 1910 gebouwd door Petran Baeten. In 1991/1992 is hij gerestaureerd toen de weg werd verbreed. In 1995 is de kapel door de familie Lucassen aan de Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum geschonken.

#543

H.Hartkapel - Sevenum

Deze kapel is in 1995 gebouwd om het Heilig Hartbeeld voor de toekomst veilig te stellen. Vroeger sierde het de gevel van de nabijgelegen Heilige Hartschool, die in 1989 is afgebroken.

#548
1

Hagelkruis - Sevenum

Dit kruis werd medio 19e eeuw opgericht als "hagelkruis". Het oorspronkelijke houten corpus uit de 17e eeuw bevindt zich vanwege zijn monumentale waarde momenteel in het verzorgingshuis Sevenheym. Het is vervangen door een gegoten tinnen replica.

#536

Hagelkruis - Horst

Dit kruis is hier vermoedelijk al voor 1890 geplaatst om hagelrampen te voorkomen. Het corpus is na herhaalde vernielingen vervangen door een nieuw exemplaar.

#574
1

Hagelkruis - Grubbenvorst

Dit kruis is geplaatst na een hagelramp en moest de gewassen voor de toekomst beschermen. Het staat al in 1891 op kaarten aangegeven. Het corpus is van steen en het kruis is van hout.

#471

Heilige Familiekapel - Lottum

De kapel is in 1947 uit dankbaarheid gebouwd door bewoners van het gehucht Houthuizen. De buurtschap had namelijk ongedeerd de oorlog overleefd. De kapel is overdag altijd open en ligt langs het Pieterpad in een mooi natuurgebied.

#584

Heilige Familiekapel - Kronenberg

De kapel uit 1945 is gebouwd omdat de twee families die daar woonden de tweede wereldoorlog hadden overleefd en ongedeerd waren gebleven.

#470
1

Herinneringskruis - Tienray

Dit kruis is geschonken door de missiezusters van het Kostbaar Bloed aan de gemeenschap in Tienray. Dat was in 2004 bij hun verhuizing naar het moederhuis in Aarle-Rixtel. Zij hebben vanaf hun komst naar Tienray in 1909 veel goed werk verricht, in binnen- en buitenland.

#660

Kapel bij museum de Locht - Melderslo

Deze nieuwe kapel, gewijd aan Isidorus, staat sinds 2015 op het terrein van museum de Locht. Veel van de gebruikte materialen hebben een historie, o.a. van de in 2008 afgebroken Heierhoevekapel.

#1176

Kapel O.L .Vrouwe van Zeven Smarten - Sevenum

Deze kapel is een rijksmonument en gebouwd tussen 1745 en 1800. Hij is wellicht ouder. In de volksmond wordt het het Vriets kapelletje genoemd, naar de opdrachtgevers. Het Piëta-beeld is gemaakt door atelier Schattevoet in Hegelsom. Het oude lindenhouten beeld is bij particulieren ondergebracht.

#542

Kapel O.L V. van Altijddurende Bijstand - Melderslo

Deze kapel is gebouwd in 1899 uit dankbaarheid. Zij was vele jaren lang een centrum van devotie voor de buurt. Erin staan gipsen beelden van de heiligen Anna en Antonius en ook een schilderij van Maria. De kapel raakte in de oorlog zwaar beschadigd en werd in 1973 compleet gerestaureerd.

#524

Kapel O.L. Vrouw Ter Peel - Evertsoord

Deze moderne Mariakapel is in 1959 geplaatst vanwege het afsluiten van de ontginning van de Sevenumse Peel. Het oorspronkelijke beeld werd gemaakt door Grad van Enckevort en is gestolen. Sinds 1995 staat er een nieuw beeld, vervaardigd door Thei Pubben.

#500

Kapel O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis - Meterik

Deze kapel is in 1935 of 1936 gebouwd bij gelegenheid van een volksmissie, een schoktherapie om de parochianen tot geloofsverdieping te brengen. De gehele Schadijker buurtgemeenschap heeft bijgedragen aan de bouw. Het oorspronkelijke Mariabeeld staat nog steeds in de kapel.

#532

Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten - Broekhuizenvorst

Deze kapel is een herbouw uit 2004 van een in 1963 gesloopte Mariakapel. Erin staat een beeld van de Piëta, Maria met het overleden lichaam van Christus. De kapel is door vrijwilligers gebouwd.

#554

Kerkhofkruis - Broekhuizenvorst

Dit kruis is geplaatst in 1993 en het corpus is geschonken door een parochiaan. Het werd gerestaureerd door Jos Schreven. Het kruishout is gemaakt van bankjes uit de oude kinderkapel. Het geheel werd in 2014 gerestaureerd.

#677

Kerkhofkruis - Grubbenvorst

Dit kruis heeft eerst aan de Reuveltweg gestaan. Het werd daar in 1905 geplaatst. Door de uitbreiding voor woningbouw is het omstreeks 1975 verplaatst naar het kerkhof en later tegen de muur van de kerk gezet.

#681